BONETASNIYE BABAMANSUR OCAGI Musai Kazim Düzgün

Sah Hatay deyisleri

Yol yürüktür her sofuya tutulmaz.
Müşteri olmayana cevher satılmaz.
lokma yedirmekle hakka varılmaz.
Bir huyu hakka hoş varmayınca.

Şimdiki sofular hakka yiter mi?
Varıp bir gerçekten etek tutar mı?
Virane bahçede bülbül öter mi?
Tazece açılmış gül olmayınca.

Şimdiki sofular hakka yitemez.
Varıp bir gerçekten etek tutamaz.
Rehber de talibin günahın sormaz.
Cümlenin gönülleri bir olmayınca.

Şimdi her sofunun demi içilmez.
Gaflet uykusundan gözü açılmaz.
Cahile bin söyle birin işitmez.
İblisi gönülden kaldırmayınca.

Eğer şer öğüt verirsen kulağı sak.
Zerrece kalbinde bulunmaz hak.
kuru lafı ararsan her çenede çok.
Nice deyim din, iman bulunmayınca.

Zabın hayvan gibi kendin kaşıtmaz.
Kalbine nur doğup, gönlü ışımaz.
Cahile bin söyle birin işitmez.
Nice deyim din, iman bulunmayınca.

ben ne söyledim, sen ne anladın?
Alıp ayak altında çiğnedin.
Hakkın kelamını boşa dinledin.
Sazdan, sözden bir harf almayınca.

Şah HATAYIM eydir söyleyip niden.
Katerleyip aşkın kervanı yiten.
burdan öte daha nereye giden.
Divana varacak yüz olmayınca.

sakir35
28.06.07, 07:23 AM
Akıl ermez yaradanın sırına.
Muhammed, Aliye indi bu kurban.
Kuban olalım hakikatın nuruna.
Hasan, Hüseyine indi bu kurban.

Şah İmam Zeynelin destinde idi.
Muhammed Bakırın dostunda idi.
Cafer-i Sadığın postunda idi.
Kazım Musa, Rizaya indi bu kurban.

Mahammed Tagının darında idi.
Ali-el Nagının nurunda idi.
Hasan Ali Askerinin sırında idi.
Muhammed Mehdiye indi bu kurban.

Aslı Şah-ı merdan, güruhu naci.
Tarikata bağlı bu yolun ucu.
Senede bir kurban talibin borcu.
Erenler aşkına indi bu kurban.

Tarikattan marifete varalar.
Cennet-i âlaya hülle sereeler.
derisini rehbere vereler.
Gaziler aşkına indi bu kurban.

Eydir Şah HATAYIM bilir mi her can.
Boynuzu tesbih oldu, kanı da mercan.
..........

sakir35
28.06.07, 07:24 AM
Hata ettim hatmi çekti bu darı.
Muhammed Mustafa çekti bu darı.
Sofu nesli Cüneyt, pir Haydar oğlu.
Aliyel Murtaza çekti bu darı.

Alinin Düldülü, hem zülikarı.
Gaza-i Gamberi çekti bu darı.
Hatice-tül kübra, Fatıma-i zöhra,
Sülale-i nisa çekti bu darı.

Şah Hasan aşkına meydana girdim.
Hüseyin-i Kerbela çekti bu darı.
Şah İmam Zeynelde, Bakır-ı, Cafer.
Kazım Musa, Rıza çekti bu darı.

Muhammed Tagı da, Şah Ali Nagı.
Askeri, Mehdi de çekti bu darı.
Bilirim günahım hadden aşıktır.
Eşiğinde geda çekti bu darı.

Tamam oldu on iki imam nur oldu.
Şah HATAYIM hatmi çekti bu darı.

28.06.07, 07:24 AM
Dini günü arzumanım Kerbela.
Varalım İmam Hüseyin aşkına.
serden başka sermayem yok elimde.
Verelim İmam Hüseyin aşkına.

Tepdi kapıyı kırkların birisi.
brisinden mest olmuştur varısı.
Sarıkaya güzel şahın korusu.
Konalım İmam Hüseyin aşkına.

Dertli öter zahirin bülbülleri.
Mani söyler Hak ehlinin dilleri.
Taze açmış erzehizin gülleri.
Derelim İmam Hüseyin aşkına.

Rehber talibi çiğninde götür.
Eksiğiyle noksanıyla yerine yitir.
Rıza lokmasını meydana getir.
Yiyelim İmam Hüseyin aşkına.

Eydir Şah HATAYIMdön beri deyi.
cümlemiz bir ikrarın hem kulu deyi.

sakir35
28.06.07, 07:25 AM
Gelin rıza ile kandan geçelim.
Eğilin bacılar eylen niyazı.
sıratı nizamı birden geçelim.
Eğilin bacılar eylen niyazı.

Niyaz sizi kuş eder de uçuru
Ab-ı kevser ırmağından içiri.
sıratı nizamı birden geçiri.
Eğilin bacılar eylen niyazı.

Cehennemde vardır otlu dereler.
Kabir sorgusunu orda sorarlar.
Niyaz etmeyeni nara sürerler.
Eğilin bacılar eylen niyazı.

Cehennemde vardır gayya kuyusu.
Yetmiş yıllık yoldan gelir yıyısı.
Niyaz etmek imiş hemen iyisi.
Eğilin bacılar eylen niyazı.

Niyaz eden Hak yanında kişidir.
niyaz etmeyen Mervan başıdır.
Niyaz etmek yoloğlunun işidir.
Eğilin bacılar eylen niyazı.

Niyaz eden Hak yanında tanıktır.
Niyaz etmeyenin yayı sınıktır.
Pir HATAYIM mevlasına konuktur.
Doğrulun bacılar eylen niyazı

sakir35
28.06.07, 07:25 AM
Diz çökelim zikredelim.
Canı dilden Allahı.
Yedi ceddin yarlığanı.
Anınca illallahı.


Okumuşum dört kitabı.
Ayet eyet, harfi harf.
Cümlesinden müddeladır.
Anınca illallhı.

Yer yüzünde biten otlar.
Andan olur heybetler.
Cehennem kapısın kitler.
Anınca illallahı.

Baş yastığa gelince.
iman gelir gasline.
Şeytan dafur bulamaz.
anınca illallahı.

Şah HATAYIM yapısına.
durduk hakkın tapusuna.
Sekiz uçmak kapısına.
yazmışlar illallahı.

sakir35
28.06.07, 07:26 AM
Mevlam kulun yarlığar.
Cemiyetin hörmetine.
Muhammed şefaat eder.
Cemiyetin hörmetine.

müminler tevhide başlar.
Kulun günahın bağışlar.
Cennette yapılan köşkler.
Cemiyetin hörmetine.

Müminler tevhid ediyor.
Koyup cennete gidiyor.
Müminler bayram ediyor.
Cemiyetin hörmetine.

Pirimin ela gözleri.
Ne şirindir sözleri.
Cennette huri kızları.
Cemiyetin hörmetine.

Şah HATAYIM kendi bilir.
Arayan özünde bulur.
Cemde ölen şehit olur.
Cemiyetin hörmetine.

sakir35
28.06.07, 07:26 AM
Batını seyrimde düşümde gördüm.
Ne güzel memleketi ili var koçun.
Tarık-ı cella, ey süphan allah.
Tüyünde ibrişim teli var koçun.

Tüyü de benziyor kara donlara.
Benzer dilek kabul olur onlara.
Hakka teslim olan aşık canlara.
Tüyünde bergüzar teli var koçun.

Arif olsam koçun yüzünü görsem.
Kubbe-i tarıka yüzümü sürsem.
Yaylımı cennettir, sulağın dersen.
Ab-ı Kevser derler gölü var koçun.

Koç kuzulu kurban hakkadır bağlı.
Yiyemezsin onu sinenden uğru.
Deryanın üstünden kırklara doğru.
Çekilip gitmeye yolu var koçun.

Eydir Şah HATAYIM çekiyor arzı.
gelin danışam sünneti, farzı.
Alemde bulunmaz bu koçun tarzı.
Daha türlü türlü hali var koçun.

sakir35
28.06.07, 07:27 AM
Muhammed Mustafa Şahı Merdanın.
Aliyel Murtaza sana sığındık.
Hatice, Fatıma, İmam Hasanın.
Hüseyin-i Kerbela sana sığındık.

Zeynel abidinden Muhammed Bakır.
Cennet bahçesinde bülbüller şakır.
Caferi Sadığa erdik çok şükür.
Kazım Musa, Rıza sana sığındık.

Muhammed Tagıya verelim selevat.
Aliyel Nagıdan umarız imdat.
Hasan Ali Askeri el aman mürvet.
Mehdi sahip zaman sana sığındık.

Ondört masum pak güruhu.
On yedi kemerbes: gönlüm ilacı.
Pirim Hacı Bektaş serimin tacı.
Hünkar Hacı evliya sana sığındık.

Şah HATAYIM senin kulun kurbanın.
Mahşerde kurulur ulu divanın.
Senin mücrime çoktur ihsanın.
Sultan sucak baha sana sığındık.

sakir35
28.06.07, 07:28 AM
Kudret kandilinde balkıyıp duran,
Muhammed Alinin nurudur billah.
Zuhur edip kafir leşgerin kıran.
Elinde Zülfikar Alidir billah.

Elinde zülfikar altında düldül.
Önünde Gamberi delili bülbül.
Hatice, Fatıma cennette bir gül.
Ona sırım dedi Hak Habibullah.

Zuhur oldu Hasan ile Hüseyin.
Onların nurundan ziyalandı din.
Kırk pare bölündü Zeynel Abidin.
Çekelim yasını hasbeten lillah.

Muhammed Bakır da, Cafer-i sadık.
Musa-i Kazımdan, Rızaya erdik.
Marifet abıyla cesedi yuduk.
Hak buyurdu: Müminin kalbi beytullah.

Tagı, Nagı imamların civanı.
Hasan Ali Askeri çeşmim sultanı.
Mehdi gelir derler sahip zamanı.
Sıdk ile dileriz gönderir Allah.

Ta ezelden bu yolkurulmuş böyle.
İblis olan bu degahtan sürüle.
Kün deyince yedi kar yer dürüle.
Bu harf ile karar kıldı arşullah.

Şah HATAYIM niyazım var ustaza.
Elinde Zülfikar, hem ehli gaza.
Birbir dondan baş gösterdi Murtaza.
Taa.. ezelden beli dedik eyvallah.

sakir35
28.06.07, 07:28 AM
Hani benim ile kırklar yediler.
On iki imamların kurbanıyım ben.
Okundu tekbirim döndüm kıbleme.
On iki imamların kurbanıyım ben.

Anam kısır koyun, atam Cebrail.
Nefese bendoldum, emrine kail.
Bilendi bıçağım, kalkındı soyum.
On iki imamların kurbanıyım ben.

Çakal ak koçunan bile yayıldım.
Emir Haktan, yerden göğe duyuldum.
İbrahimin sürüsünde sayıldım.
On iki imamların kurbanıyım ben.

Yedi kere yünceğizim kırktılar.
Etim pare pare lokma ettiler.
Şuayibin sürüsüne kattılar.
On iki imamların kurbanıyım ben.

Şah HATAYIM kanım nezaha dökmem.
Hak için ölmeye kasavet çekmem.
Pirim gelmeyince postumdan kalkmam.
On iki imamların kurbanıyım ben.

sakir35
28.06.07, 07:29 AM
Gel verelim Muhammede selavat.
Bizim dinden ala din bulunur mu?.
Eyüp şükreyledi, nutkuna erdi.
Arıdan gayrısına bal bulunur mu?

Ahmet arşa çıktı cevlan eyledi.
Hakkın rahmetini seyran eyledi.
Halil, İsmaili kurban eyledi.
Şöyle bir mübarek er bulunur mu?

Bir sarayı vardır, ol köşkü yüce.
Burda kan ağlayan orda olur nice.
İsmailin anasından doğduğu gece.
Ab-ı zemzem gibi göl bulunur mu?

Gece gündüz özü secdeye daim.
Tutasın orucu, olasın kaim.
Mümin kullarına bir aydır saim.
Aşır ayı gibi ay bulunurm mu?

Yedi Tamu, dokuz uçmak kapusu.
Ona dirilir mahlukatın hepisi.
Korkusun çektiğim sırat köprüsü.
Daha ondan gayrı yol bulunur mu?

Bir gün olur nizam yeri kurulur.
Bin bir ayak bir üzere dirirlir.
Sağından, solundan sual sorulur.
Orada verecek mal bulunur mu?

Şah HATAYIM eydir şahidim ile.
Bir amel kazan ki, uğruna gele.
Müminler cennete hem güle güle.
orada münafığz yer bulunur mu?

sakir35
28.06.07, 07:29 AM
Ela gözlü nazlı pirim.
Pir sana mürvete geldim.
sennden başka yok ilacım.
Pir sana mürvete geldim.

Pirim hocalar hocası.
Kuran okunur nicesi.
Bu gece Miraç gecesi.
Pir sana mürvete geldim.

Günahım çok sana malum.
Divanında bağlı kolum.
Ela gözlü nazlı pirim.
Pir sana mürvete geldim.

Günahım çok ban bilirim.
Kement boynumda durururm.
Pir seni Ali bilirim.
Pir sana mürvete geldim.

Şah HATAYIM şah aşkına.
Yardım eyle men düşküne
On iki imamlar aşkına.
Pir sana mürvete geldim

sakir35
28.06.07, 07:30 AM
Ta.. ezelden ervahımız bir iken.
Menarif içinde sırıdı erkan.
Ziya kandilinde yeşil nur iken.
Ali tarikinde varıdı erkan.

Otuz bin tarikat ol dem kurdular.
Otuz bin marifet divan durdular.
Dört kapı, kırk makama erdiler.
Ol demde eyvallah deridi erkan.

Fahri alemin nurundan damladı.
Bunca evliyanın ismin mimledi.
Yetmiş iki millet ona inanmadı.
..............


Cümle âlada yeşerdi bitti.
cümle veli, nebi hep secde etti.
Cebrail üç defa yanına gitti.
Bin bir sualini verirdi erkan.

Tûba ağacından aldı on iki tutam.
Altından geçene olmazki sitem.
Muhammed, Ali ikrarıdır hitam.
Lahmike lahni der idi erkan.

Hatice, Fatıma ol dem var oldu.
O gönüller ürüşan lahmi dil oldu.
Başları iki gövdeleri bir oldu.
Cismike cismi der idi erkan.

Buna merham derler, evvela elham.
Güruhu nacinin derdine merham.
Elif, lam, mim ta hakkında ilâm.
"Şahı merdan Ali" Der idi erkan.

Nur-i vahid hal içinden hal geçti.
Dünya kurulmadan nice yıl geçti.
Kubbenin içinden yeşil el geçti.
Onda üç ervaha yar idi erkan.

HATAYIM sırımı kaldırma dedi.
geçeni tamuya yandırma dedi.
Beni üç nesneden ayırma dedi.
Haktan ıgrasını alırdı erkan.

sakir35
28.06.07, 07:31 AM
Kıyamet kopunca mahşer yerinde.
Vay ümmetim der de ağlar Muhammed.
İki elleri bağlı Hak divanında.
Vay ümmetim der de ağlar Muhammed.

Ümmetin korkusu düşmüş üstüne.
İmansızları koynuş mizan gözüne.
Yeşil ellerini tutmuş yüzüne.
Vay ümmetim der de ağlar Muhammed.

Can acıtıp, bunca düğün döğenler.
Küfür edip göze, imana söğenler.
Herkez cehennemden çıkmıyor onlar.
Vay ümmetim der de ağlar Muhammed.

Verdiğim sıfat ile geleydin yanıma.
Nurlar yağdırırdım senin sinine.
Hülleler giydirirdim nazik tenine.
Vay ümmetim der de ağlar Muhammed.

Herkes çekse bunda bir kez canime.
Onda girer Oniki imam kanına.
Yüzü kara girer Hak divanına.
Vay ümmetim der de ağlar Muhammed.

İnan, HATAYI'nın sözüne inan.
Cehennemden çıkmıyor ikrardan dönen.
Şefaat etmiyor on iki imam.
Vay ümmetim der de ağlar Muhammed.

sakir35
28.06.07, 07:32 AM
İmam Cafer kullarıyız.
Sohbetimiz nihan olur.
Ölmeden evvel ölmüşüz.,
Cana vasıl can olur.

Budur evel, budur ahir.
Budur mahabbette mahir.
Küfür her mezhepte küfür.
Küfür burda iman olur.

Bizde kin kibir olmaz.
Hem sen olup, ham men olmaz.
Adam öldürsen kan olmaz.
nufus öldürsen kan olur.

İman kulları dirilir.
Etkanda sohbet sürülür.
Mahşerde sorgu sorulur.
Burda âli divan olur.

İman kulları der, er Hak.
Derdine derman iste tek.
Üç yüzaltmış altı uğrak.
Sekiz usulü din olur.

Şah HATAYIM der andayız.
Hak divanında, kündeyiz.
Sen mende, men sendeyiz.
Ne sen olur, ne ben olur.

sakir35
28.06.07, 07:33 AM
Bir yerden bir düşman zuhur olunca.
Kimseler duymadan duyardı Ali,.
Malın fıkaraya sadaka ederdi.
Gelmişi, geçmişe sayardı Ali.

Hırkasını enline bürümüş idi.
Yezide heybetli görünür idi.
Cenkte yeşil sarık sarmış idi.
Diyarda kırmızı giyerdi Ali.

Geldi gitti işine hile katmaz idi.
Sylediği sözü unutmaz idi.
Bun yerinde yoldaşı koyup gitmez idi.
Yoldaşın başına dönerdi Ali.

Yetmiş bin kafire hay, huy demezdi.
Gittiği sancağı kırar kımazdı.
Esirip coşunca taam yemezdi.
Yerdi bir hurmayı doyardı Ali.

HATATIM Haktan yanar çırağı.
Mekke ile Medinedir durağı.
Muhammede indirdiler Burağı.,
Uyurdu Muhammed, uyardı Ali.

sakir35
28.06.07, 07:33 AM
Evel Hak dedim de çekildim dara.
Edep erkan bize doğru yol oldu.
Zebaniler geldi sual sormaya.
Yardımcımız Muhammed, Ali oldu.

Dara durdu meleklerin hepisi.
Secde kıldı mümin kulun tapusu.
Karşıdan açıldı hacet kapısı.
Hakkın emri ile bize gel oldu.

Bir kapı açıldı, içeri girdim.
Hak mizan kurulmuş, ben orda gördüm.
Bir ayak üstünde bin saat durdum.
Eridi kemikler, ilik halloldu.

Pirimden bir dolu geldi iç deyi.
İçemezsen emekçiğin hiç deyi.
Kıldan köprü yapmışlar geç deyi.
Uğradım üstüne tozlu yol oldu.

Şah HATAYIM eydir Şahların şahı.
Alnında balkıyan Ainin nuru.
Ben pirimi gördüm, dönmem billahi.
Durağımız hakikatın gölü oldu.

sakir35
28.06.07, 07:59 AM
Gelin zikredelim oniki imamı.
Muhammed Mustafaya siz niyaz eylen.
Birleşek gerektir, dinlen tamamı.
Şah-ı Merdan Ali'ye er niyaz eylen.

Hak, Muhammed, Ali. Hasam, Hüseyin.
Zeynel, Bakır, Cafer, Kazımın payın.
Rıza, Tagı, Nagı, Askeri soyu.
Geldi sahip zaman car niyaz eylen.

Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin hüdam.
Zeynel, Bakır Cafer, Kazımı didem.
Rıza, Tagı, Nagı, Askeri hüdam.
Geldi sahip zaman er niyaz eylen.

Ali, Fatma, Hasan, Hüseyin senden.
Zeynel, Bakır Cafer, Kazımı dinden.
Rıza, Tagı,Nagı, Askeri candan.
Geldi sahip zaman pir niyaz eylen.

Şah HATAYIM Hasan, Hüseyin virdim.
Zeynel, Bakır, Cafer, Kazıma erdim.
Rıza, Tagı, Nagı, Askeri bu idi virdim.
Geldi sahip zaman car niyaz eylen.

sakir35
28.06.07, 08:00 AM
Şu dünyanın temelini kurdular.
Ali ile Muhammedin aşkına.
İndi tecellaya kırklar, yediler.
Ali ile muhammedin aşkına.

Muhammed, alinin cemine geldi.
Kırklarda silkindi ayağa durdu
Doksan bin evliya semaha girdi.
Ali ile muhammedin aşkına.

Vurdular mülcemi, dış eylediler.
Yezidin bağrını taş eylediler.
Kırklar da bir üzüm nuş eylediler.
Ali ile muhammedin aşkına.

Ali Muhammeddir, Muhammed Ali.
Tatikatta açılır müminin gülü.
evelden kadimdir sürün bu yolu.
Ali ile muhammedin aşkına.

Şah HATAYIM hatmeyledi kelamı.
Cebrail getirdi ayet ile selamı.
Bir içim su veren mahrum kala mı?
Ali ile muhammedin aşkına.

sakir35
28.06.07, 08:00 AM
Şı Safi'nin menakıbı budur ki.
Mümin olan muhabbete güreşe.
Hakkın buyruğunu öte geçince.
Sonra pişman olur her tuttuğu işe.

Nefsi zalim kendi özün bilmez.
Didar-ı Aliye, dergaha gelmez.
Muhammed Mustafa şefaat etmez.
Zebaninin hançerine dolaşa.

Didar Hak deyipte bu yoldan kaçar.
Münkirdir nefsini yabana saçar.
Dünyadan ahrete imansız göçer.
Çıkmaz cehennemden ta baştan başa.

"Didar hak" deyip de sürmezse yolu.
Yarın ensesinden çekilir dili.
Ne Ali'ye talip, ne Hakkın kulu.
Nefsi ittir cehennemde dolaşa.

Uymadılar evliyanın göçüne.
İnsan nefse düştü, Şahın suçu ne.
Men kavmimi sardım ateş içine.
Men Kavmimi yandırmadım ateşe.


Evliyanın kıldan ince yolu ya..
Sözüm akıllıya demem deliye.
Bühtan ettiler Muhammed Ali'ye.
Şahım bu işleri tutmadı. Haşa...

Eydir Şah HATAYIM, ya kimler kaldı.
Nefsine uyanlar belasın buldu.
Müminl şehit oldu, muradın aldı.
Yarın cehennemde kopar temaşa.

sakir35
28.06.07, 08:07 AM
Vardım kırklar kapısına Yüzüm sürdüm yapısına.
Selam verdim hepisine Gir içeri can dediler.

Eğildim içeri girdim. Eşiğine yüzüm sürdüm.
El bağladım divan durdum. Niye geldin can dediler.

Bişr dolu versek içer misin? Gizli sırlar saçar mısın?
Serden baştan geçer misin? Ebsem ol da dur dediler.

Doldurun verin doluyu Uslandırın men deliyi.
Orda gördüm pir Aliyi. Sus, sesini kes dsdiler.

Geldi pirim verdi selam. Başındaki yeşil alem
Ağzı divit, dili kelam Şah HATAYIM yaz dediler.

sakir35
28.06.07, 08:09 AM
İptida yaradana secde edelim.
Hak, Gazi, Muhammed, kendisi Allah.
Şunda hakkızı yiyen yezidi.
Cehennem narına yakıcı allah.

Çağırıp Muhammed, Ali gelince
Azrail tatlı canlar alınca.
İsrafil sur kudümün çalınca.
Cümlenin ruhunu verici Allah.

Çağırıpta Hasan, Hüseyinkalkınca.
Mümin kullarının yüzüne bakınca.
Münafık başına yular takınca.
Çekip yüz üstüne sürtücü Allah.

Zeynel kardeşine sırrın söyledi.
İmam Bakır yazdı beyan eyledi.
İmam Cafer ummanları boyladı.
Anların çektiğini bilici Allah.

Kazım Musa, Rıza böyle buyurdu.
Tagının, Nagının işi zar idi.
Hasan Ali Askeri anda var idi.
Anların davasını görücü Allah.

Mehdi mağaradan çıkacak Şam'a.
Mümin olan elbet erecek deme.
Anda çok kılıç vuracak keme.
Kafiri, münkiri kırıcı Allah.

Hak çağırdı pirimize "gel beri".
Seç talibi divanına al beri.
Cennet-i âladır onların yeri.
Rehberi kılavuz buyurdu Allah.

Bunda sırrımıza kimse ermeye.
Hazreti Hızır yardım eyleye.
Kırklar bizim için Hakka söyleye.
Günah defterini dürücü Allah.

Şah HATAYIM erkan böyle çalına.
Biz de kurban kestik Hakkın yoluna.
Boyanalım ab-ı Kevser gölüne.
Mümine cenneti açıcı Allah.

sakir35
28.06.07, 08:10 AM
Varlığından geç de şu meydana.
Mansur olmayınca dara durulmaz.
Ne davacı ol, ne dava kazan.
Dava ile Hak katına varılmaz.

Buna umman derler, dalabilirsen.
Gevher yükünen, çıkar alabilirsen.
Evvel erkana teslim olabilirsen.
Teslim olmayana sitam sürülmez.

Bay olur marifet ehli fakırlar.
Bülbül gibi gül dalında şakırlar.
Yezide, Mervana lanet okurlar.
Hüseyin kullarına sorgu sorulmaz.

Tabib baştan başa yarem görsene.
Ek muhabbret tozun, çare görsene.
Al da musahibin gide görsene.
Bu ne sırdır, musahipsiz girilmez

Şah HATAYIM eri erden seçmedim.
Evliya sırrın örtüp, açmadım.
Serden geçip, muhabbetten geçmedim.
Hakikatın ilmi hiç bir terk olunmaz.

sakir35
28.06.07, 08:11 AM
Şah-ı merdan ordusu,
İndi ulaştı düzüne.
Evliyalar nazar kılmış.
Kendi haline gezene.

Elif'ten oku, Be'den başla.
Nefsin kalesini taşla.
Hakka yarar amel işle.
Bak kudretten yazana.

Oku, okuduğunu unutma.
Nefsin kolayına gitme.
İldeki çöpü danlitme.
Bak gözündeki hizana.

Gökten melekler insin.
Müminin kalbine konsun.
Erden, Haktan yüzün düşsün.
Yoldan tarikattan azana.


Şah HATAYIM der varalım.
Hak divanına duralım.
Gelin biz bizi görelim.
Elde gezenden bize ne?

sakir35
28.06.07, 08:12 AM
Gel benim derdime derman eyle.
Alemler derdine derman olan şah.
İsminin hükmünce bir derman eyle.
Alemler hükmüne derman olan şah.

Bin bir ismin vardır, bir ismin Ali.
Hak sana demiştir Murtaza, Veli.
Hem dünyanın evvelisi, ahiri.
Müminler kalbinde mihman olan şah.

Musa'nın asasın ejderha kılan.
İsa gibi ölüleri dirilten.
Peygamber aşkına Zülfikâr çalan.
Bunca küffarı iman eden şah.

Seyrangâhın vardır, tahtın yücesi.
Düldülün ayesi, Kamberin hocası.
Serveri enbiyanın miraç gecesi.
Yedinci katta arslan olan şah.

Şah HATAYIM eder merdanda merdim.
Her nereye baksam Ali'yi gördüm.
Gece gündüz dilimde ezberim virdim.
Müminler kalbine tesbih olan Şah.

sakir35
28.06.07, 08:13 AM
Gelin zikredelim on iki imamı.
Muhammed Mustafaya siz niyaz eylen.
Bilirsek gerektir dinlen tamamı.
Şah-ı Merdan Ali'ye siz niyaz eylen.

Hak Muhammed, ali, Hasan, Hüseyin nidam.
Zeynel Bakır, Cafer, Kazım'ı didem.
Rıza, Tagı, Nagı, Askeri hüdam.
Muhammed Mehdi'ye siz niyaz eylen.

Şah HATAYIM Ali, Hasan, Hüseyin virdim.
Zeynel, Bakır, Cafer, Kazım'a erdin.
Rıza, Tagı, Nagı, Askeri dedim.
Geldi zahip zaman car niyaz eylen.

sakir35
28.06.07, 08:14 AM
Söyleyim de dinlen mevalı canlar.
Neyin için okuynur lanet Yezide.
Muhammed Ali'yi sevmedi onlar.
Onun için okunur lanet Yezide.

Alim yezitlerin yayın yasandır.
Yezit İmamların üstün basandır.
Hasan, Hüseyin'in başın kesendir.
Onun için okunur lanet Yezide.

Gör neler eyledi, şu men fakırı.
İmam Zeynel Âba Hakka kıldı şükürü.
Kiriş ile boğdu İmam Bakır'ı.
Onun için okunur lanet Yezide.

İmam Cafer bir erkandır yürüttü.
Onu mevalinden gayri kim tuttu.
Musa-i Kazım'a kurşun akıttı.
Onun için okunur lanet Yezide.

Hariciler ağıyı önüne koydu.
İmam Rıza getirin dedi.
Tagı, Nagı özün Hakka bağladı.
Onun için okunur lanet Yezide.

Soydu Hasan Ali Askeri'nin donların.
Akıttılar al, kırmızı kanların.
Mehdi hayfını alır onların.
Onun için okunur lanet Yezide.

Şah HATAYIM bu iş böyle oluptur.
Münkir, münafığın devri dönüktür.
Hey erenler hizmet tekmil oluptur.
Onun için okunur lanet Yezide.

sakir35
28.06.07, 08:14 AM
Ali gibi er gelmedi dünyaya.
Ünün, avazın verdi dünyaya.
Cem-i kuşlar süzülmeden yuvaya.
Yücesinde yatan erlere mürvet.

Gönül ister dost bağının gülünü.
Keser mi ola kelp rakib dilini.
Hazretin sancağının düğünü.
Durmaz deli gönül arzular mürvet.

Hazretin sancakları dikilir.
Tamu'nun önüne sırlar çekilir.
Hayır, şer defteri orda okunur.
Açıldı yareler sarılır mürvet.

Değme sular hendeğinden taşmadı.
Taşıp taşıp kenarından aşmadı.
Daha yapılalı taşı düşmedi.
Pirimin yaptığı yapılar mürvet.

Ası insan Şam evine dirildi.
Hak, gazi peygamber, ordu var idi.
Doksan bin şehide sela verildi.
Urumum erleri, gaziler mürvet.

HATAYIM sevenlere sorgu sorulmaz.
Bu yol doğrunundur, eğriyi bilmez.
Geçerler didara , cennette durmaz.
Müminler didar arzular mürvet.

sakir35
28.06.07, 08:15 AM
İmam Cafer kullarıyız.
Sohbetimiz nihan olur.
Ölmeden evvel ölmüşüz.
Cana vasıl can olur.

Budur evvel, Budur Ahir.
Budur muhabbette mahir.
Küfür her mezhepte küfür.
Küfür bizde iman olur.

Bizde kin kibir olmaz.
Hem sen olup, hem ben olmaz.
Adam öldürsen kan olmaz.
Nüfus oldürsen kan olur.

Şaraben tahhura içilir.
Müşküller hallolur seçilir.
Gamu işlerden geçilir.
Erenler mürvetkar olur.

İmam kulları dirilir.
Erkanda sobet sürülür.
Mahşerde sorgu sorulur.
Burda Ali divan olur.

İmam kulları dir "Hak".
Derdine derman istesek.
Üç yüz altmış altı uğrak.
Sekizi usûlü din olur.

Şah HATAYIM dir andayız
Hak divanında kündeyiz.
Sen mendesin, men sendeyiz.
Ne sen olur, ne men olur.

sakir35
28.06.07, 08:15 AM
Kadir mevlam seni ne hup yaratmış.
Ali'ye tercüman gelen elmalar.
Muhammed nurundan sana nur katmış.
Ali'ye tercüman gelen elmalar.

Elmam seni durmaz zahitler taşlar.
Kökünden keserler, dalını aşlar.
Günahlının günahını bağışlar.
Ali'ye tercüman gelen elmalar.

Elmam senin donun kırmızı giyer.
Mürşitler yerler boyanı boyar.
Kıymetin bilmeyen kabuğun soyar.
Ali'ye tercüman gelen elmalar.

Elmam senin kabuğun misk-i amber.
Senden murat buldu Halil peygamber.
Etin Fadimedir, kabuğun Kamber.
Ali'ye tercüman gelen elmalar.

Şah HATAYIM vaat etti, ne güzel vaat.
Çekirdeğinden hasıl oldu Düldül gibi at.
Bir adın Haydardır, bir adın Ahmet.
Ali'ye tercüman gelen elmalar.